top of page

הסכמי ממון וקדם נישואין

 

הסכם ממון, הינו הסכם שנחתם בין בני זוג, שבו הם קובעים ומגדירים

את אופן חלוקת הרכוש והנכסים המשותפים, בעת פקיעת הנישואין.

 

חוק יחסי ממון בין בני זוג, התשל"ג- 1973, קובע את אופן חלוקת הרכוש בין בני זוג.

 

החוק קובע כי במקרה שבו בני הזוג לא עשו הסכם ממון,

בעת חלוקת הרכוש (הזכות לאיזון) זכאי יהיה כל אחד מבני הזוג למחצית שווים של כלל נכסי בני הזוג.

נכסי בני הזוג כוללים גם, את הזכויות הפנסיוניות של כל אחד מבני הזוג, זכויות במקרקעין,

שווי של מוניטין ונכסי קריירה ולעיתים אף פיצוי עקב פערי השתכרות.

משרדנו מטפל במגוון רחב של הסכמים משפחתיים.

אנו עורכים הסכמי קדם נישואין בין זוגות העתידים להינשא, הסכמי ממון בין בני זוג,

בין "ידועים בציבור" והסכמי גירושין.

למשרדנו ניסיון רב בעריכת הסכמים שונים עבור בני זוג מאותו מין.

 

אנו מעניקים ללקוחותיו ליווי משפטי צמוד ואישי לאורך כל שלבי גיבוש ההסכם, מתחילתו ועד סופו,

לרבות ליווי בני הזוג לבית משפט לצורך אישור ההסכם וקבלת תוקף של פסק דין.

חשוב להדגיש כי קיימת חשיבות רבה בעריכת הסכמי ממון בין בני זוג שנמצאים בזוגיות פרק ב',

וזאת על מנת להגן על הרכוש של כל אחד מבני הזוג שצבר בתקופת הנישואין הראשונה.

חשוב לזכור, כי עריכת הסכם ממון אינה באה במקום עריכת צוואה, בהתאם להלכה המשפטית כיום.

חוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג-1973

3 (א)  לא עשו בני הזוג הסדר ממון, ואם עשו – במידה שההסכם אינו קובע אחרת, יראום כמסכימים

    להסדר איזון המשאבים לפי פרק זה...

5 (א)  עם התרת הנישואין או עם פקיעת הנישואין עקב מותו של בן זוג (בחוק זה – פקיעת הנישואין)

    זכאי כל אחד מבני הזוג למחצית שוויים של כלל נכסי בני הזוג, למעט –

   

   (1)   נכסים שהיו להם ערב הנישואין או שקיבלו במתנה או בירושה בתקופת הנישואין..."

bottom of page