top of page

ידועים בציבור- זכויות בירושה

יוסי גרצ'יקוב משרד עורכי דין וגישור-  

המשרד הינו "משרד בוטיק" אשר הוקם בשנת 2006 ומנוהל ע"י עו"ד ומגשר יוסי גרצ'יקוב

 

זכויות ירושה של ידועים בציבור

ידוע/ה בציבור זכאית לרשת, בהתקיים תנאי החוק, את בן/ בת הזוג, כפי שזכאי לרשת בן/בת הזוג הנשוי.

זוגות רבים חיים חיי שיתוף במשך תקופה, כזו או אחרת, ולאחר פטירת אחד מי מבני הזוג, הנותר מוותר

פעמים רבות  על זכותו/ה לרשת מעזבון המנוח/ה וזאת מחוסר הבנה של החוק בנושא זה.

 

אם את / אתה קיימתם קשר של ידועים בציבור עם בן/בת זוג שנפטר,

הנכם מוזמנים לפנות למשרדי לקבלת ייעוץ והערכה לגבי זכותכם בירושה.

 

למשרדנו ניסיון רב בקבלת צוי ירושה בהם ירש/ה הידוע/ה בציבור מעזבונו של המנוח/ה

ולמרות התנגדות בני המשפחה הביולוגיים של המנוח/ה.   

:סעיף 55 חוק הירושה, תשכ"ה-1965

 

איש ואשה החיים חיי משפחה במשק בית משותף אך אינם נשואים זה לזה, ומת אחד מהם ובשעת מותו אף אחד מהם לא היה נשוי לאדם אחר, רואים את הנשאר בחיים כאילו המוריש ציווה לו מה שהנשאר בחיים היה מקבל בירושה על-פי דין אילו היו נשואים זה לזה, והוא כשאין הוראה אחרת, מפורשת או משתמעת, בצוואה שהשאיר המוריש.

bottom of page