top of page

תביעות נזיקין

 

 

למשרדנו ניסיון של שנים רבות בייצוג חברות ביטוח ולקוחות פרטיים בתחום נזקי הגוף על כל רבדיו.


בתחום הנזיקין מתמחה המשרד באופן פרטני בטיפול בתביעות

של תלמידים וילדים וכן "הורים מלווים" ובטיפול בתביעות בכל תחומי הנזיקין, לרבות,

תאנות דרכים,

תביעות נפגעי איבה (טרור),

רשלנות רפואית,

תאונות עבודה,

תביעות כנגד רשויות מקומיות, 

תאונות ספורט,

טיפול בעובדים זרים

ותביעות מול המוסד לביטוח לאומי.

במשרדנו הדגש הינו על יחס אישי לכל לקוח וליווי מקצועי הן בתחום המשפטי

והן בתחום השיקומי מתחילת הדרך עד סופה ובדרך כלל גם לאחר סיום ההליכים המשפטיים.

משרדנו מלווה את הלקוח בייעוץ מקיף של כל בעלי המקצוע הנדרשים לצורך ניהול מועיל ומיטבי של ענייניו.

מומחים רפואיים, בכל התחומים, מייעצים למשרדנו במהלך הטיפול השוטף בתיק ואף עורכים חוות דעת בעת הצורך.

פוליסת "תאונות אישיות לתלמידים"
 

הורים רבים אינם מודעים לעובדה כי ילדם מבוטח בביטוח "תאונות אישיות"

ע"י הרשות המקומית והביטוח מכסה כל תאונה (למעט חריגים) אשר גרמה נזק רפואי לילד,

בכל מקום ובכל שעה, גם אם התרחשה מחוץ לכתלי המוסד החינוכי וגם אם התרחשה מחוץ לשעות פעילות המוסד החינוכי.
 

חשוב להדגיש: ההורים הם אלה שמשלמים עבור פוליסת הביטוח בתחילת כל שנת לימודים.

הורים רבים אף אינם מודעים לעובדה, כי פוליסת הביטוח עבור "תאונת אישיות לתלמידים", מכסה גם הורים מתנדבים אשר הסכימו ללוות את הפעילות בגן או בבית הספר כ"הורה מלווה". 
כלומר, הורה שנפגע בעת התנדבותו כהורה מלווה, זכאי לקבל פיצויי כמו התלמידים המבוטחים, למעט שינויים קלים בנאים עפ"י הפוליסה לתאונות אישיות לתלמידים.

bottom of page